Hội thảo quan trắc môi trường

 

Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8, tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

  • 02/08/2017 11:33 SA
  • Cập nhật bởi : toandk

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2017, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 8 với chủ đề “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”, tại thành phố Hạ Long. Hội thảo đã đưa ra bức tranh về tổng quan hoạt động quan trắc thời gian qua, các kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế. Đồng thời nhấn mạnh vị trí, vai trò và trách nhiệm của các đơn vị quan trắc trong giai đoạn hiện tại. 

Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 là dịp để Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị quan trắc môi trường trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những hoạt động quan trắc môi trường đã triển khai cũng như một số kết quả đã đạt được trong một năm qua. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ, định hướng về phương hướng, mô hình hoạt động, về cơ chế tự chủ của đơn vị; về các thuận lợi, khó khăn và thách thức trong thực hiện hoạt động quan trắc môi trường

Tham dự Hội thảo có gần 300 đại biểu đại diện cơ quan từ trung ương đến địa phương, bao gồm TS. Hoàng Dương Tùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Ông Phạm Văn Cường – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, ông: Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và đại diện của gần 50 Trung tâm Quan trắc môi trường địa phương, Lãnh đạo và đại diện một số Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT các tỉnh/thành phố, một số đơn vị quan trắc thuộc các Bộ/ngành và đại diện một số Hãng sản xuất, cung cấp các thiết bị, giải pháp trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Trong phiên toàn thể, Tổng cục Môi trường đã trình bày bài đề dẫn “ Tổng quan về hoạt động quan trắc môi trường – vai trò của các Trung tâm quan trắc môi trường trong tình hình mới” Với 5 nội dung chính đã được đề cập: 1- Hoạt động quan trắc môi trường năm 2016 – 2017; 2- Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường tại các địa phương; 3 – Khó khăn, thách thức của các Trung tâm Quan trắc môi trường địa phương; 4- Vai trò và nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường; 5- Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong thời gian tới. Theo đó là một số bài tham luận của địa phương như: Quảng Ninh và Khánh Hòa về hiện trạng và vai trò của hoạt động quan trắc môi trường trong tình hình mới. Một trong những bài trình bày thu hút được nhiều sự quan tâm của đại biểu tại Hội thảo là bải trình bày của chuyên gia tài chính “ Một số nội dung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”. Theo đó, nội dung thảo luận của đại biểu chủ yếu xoay quanh các vấn đề về hướng dẫn tài chính, về danh mục cổ phần hóa của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sau phiên toàn thể, Hội thảo được tiếp tục diễn ra với 2 phiên chuyên đề về:

Chuyên đề 1 – “Kết nối, xử lý và khai thác số liệu quan trắc môi trường”. Phiên chuyên đề 1 được mở đầu với bài trình bày của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường  về “ Hệ thống kết nối quản lý và khai thác số liệu quan trắc môi trường tự động”. Qua bày trình bày đã giới thiệu đến đại biểu sự cần thiết, mô hình tổng thể của hệ thống kết nối, đồng thời cũng làm rõ những đối tượng cần giám sát như các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất. Trách nhiệm của từng đơn vị từ Trung ương đến địa phương cũng được thể hiện rõ trong bài trình bày. Bên cạnh đó, có sự tham gia đóng góp về nội dung từ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa trong công tác “ Xử lý số liệu cho lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường”; Công ty Hài Hòa “ Giới thiệu phần mềm kết nối và quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục”; Đài truyền hình Hà Nội “ Phổ biến hiện trạng chất lượng môi trường và số liệu quan trắc cho cộng đồng” . Theo đó, nội dung thảo luận của đại biểu chủ yếu xoay quanh các vấn đề về truyền dẫn số liệu, xử lý số liệu quan trắc môi trường.

Chuyên đề 2 - Công nghệ, thiết bị và giải pháp mới trong quan trắc môi trường. Bài trình bày của Trung tâm Quan trắc Môi trường– Tổng cục Môi trường  về “ Phân tích VOC và SVOC bằng thiết bị giải hấp nhiệt kết hợp với GC/MS” được mở đầu phiên họp. Qua bài trình bày các đại biểu đã được giới thiệu về VOCs và các nguồn phát sinh, sự ảnh hưởng của VOCs tới môi trường và sức khỏe của con người. Tiếp theo đó là các bài tham luận của các công tư tư vấn công nghệ, các hãng thiết bị trong và ngoài nước. Nội dung thảo luận tại phiên đề 2 này xoay quanh các câu hỏi về biện pháp quan trắc VOCs trong khí thải và  không khí xung quanh, một số khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng cùng với các công nghệ mới được áp dụng trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Một số hình ảnh tại các chuyên đề.

 

 

 

 

Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8 với mục tiêu góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác quan trắc môi trường trong thời gian tới tại các đơn vị nói riêng và toàn hệ thống quan trắc môi trường trên cả nước nói chung.