Hội thảo quan trắc môi trường

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ 8

  • 26/07/2017 17:58 CH
  • Cập nhật bởi : toandk

           Nhằm định kỳ tổng kết và chia sẻ các kinh nghiệm về công tác quan trắc môi trường, định hướng về vai trò và nhiệm vụ quan trắc môi trường của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong giai đoạn tới, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 với chủ đề: “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”

Chi tiết chương trình xem tại đây