Hội thảo quan trắc môi trường

 

Hội thảo Quan trắc môi trường lần 8 năm 2017 - Thông báo lần 4

  • 12/07/2017 09:19 SA
  • Cập nhật bởi : toandk

        Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8. Hội thảo là hoạt động thường niên do Tổng cục Môi trường tổ chức nhằm định kỳ tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm về công tác quan trắc môi trường. Cụ thể như sau:

         Chủ đề: “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”.

         Thời gian: 02 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017.

         Địa điểm: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

         Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo tới các Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh /thành phố và các đơn vị quan trắc môi trường được biết và bố trí thời gian tham dự Hội thảo. 

Giaymoi_TTQT.pdf

Chuong trinh Hoi thao.doc

Phieu dang ky hoi thao.doc

Toàn văn thông báo.