Hội thảo quan trắc môi trường

Hội thảo năm 2017

Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8, tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh by toandk
Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2017, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 8 với chủ đề “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”, tại thành phố Hạ Long.
Khai mạc Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017 by toandk
Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  đã diễn ra Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 với chủ đề “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”. 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ 8 by toandk
Nhằm định kỳ tổng kết và chia sẻ các kinh nghiệm về công tác quan trắc môi trường, định hướng về vai trò và nhiệm vụ quan trắc môi trường của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong giai đoạn tới, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8
Giấy mời tham dự Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017 by toandk
Nhằm định kỳ tổng kết và chia sẻ các kinh nghiệm về công tác quan trắc môi trường, định hướng về vai trò và nhiệm vụ quan trắc môi trường của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong giai đoạn tới, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8
Hội thảo Quan trắc môi trường lần 8 năm 2017 - Thông báo lần 4 by toandk
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8.
Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017 lần 1 by toandk
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8.

Hội thảo năm 2016

Hội thảo năm 2015

Hội thảo năm 2014

Hội thảo năm 2013

Hội thảo năm 2012

Hội thảo năm 2011

Hội thảo năm 2010