Hội thảo quan trắc môi trường

Tổng quan

Thực hiện nhiệm vụ giúp Tổng cục Môi trường quản lý hoạt động quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, hàng năm, Trung tâm Quan trắc môi trường được Tổng cục Môi trường giao tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường. Hội thảo là hoạt động thường niên do Tổng cục Môi trường tổ chức nhằm định kỳ tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm về công tác quan trắc môi trường, quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường. Năm 2017, Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8 sẽ được tổ chức tập trung vào chủ đề về “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”.

Thư viện ảnh

Edit Album Re-Order the Album Images

Hội thảo lần thứ VIII tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Hội thảo lần thứ VIII tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh

 • banguoi.jpg
 • DSC_0006.jpg
 • DSC_0009.jpg
 • DSC_0010.jpg
 • DSC_0015.jpg
 • IMG_8420.jpg
 • IMG_9285.jpg
 • IMG_9291.jpg
 • IMG_9295.jpg
 • IMG_9333.jpg
 • IMG_9354.jpg
 • IMG_9362.jpg
 • IMG_9381 copy.jpg
 • IMG_9383.jpg
 • IMG_9391.jpg
 • IMG_9406.jpg
 • IMG_9415.jpg
 • IMG_9417.jpg
 • IMG_9418.jpg
 • IMG_9423.jpg
 • IMG_9425.jpg
 • IMG_9428.jpg
 • IMG_9430.jpg
 • IMG_9435.jpg
 • IMG_9440.jpg
 • IMG_9449.jpg
 • IMG_9461.jpg
 • IMG_9465.jpg